GİZLİLİK POLİTİTASI

AIRKAM SOLAR SİSTEMLERİ GİZLİLİK POLİTİTASI

Kullanıcılardan derlenen tüm hassas ve kişisel bilgiler en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle, mevcut K.K.T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.